Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 3. června 2015 – Bedin v. Komise

(Věc F-128/14)1

„Veřejná služba - Úředníci - Disciplinární řízení - Disciplinární sankce - Role a příslušné pravomoci disciplinární komise a OOJ - Posouzení reality předmětných skutkových okolností“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Ehrbar, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí OOJ, kterým se žalobci ukládá disciplinární sankce spočívající v odložení postupu do vyššího platového stupně po dobu 12 měsíců.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Luc Bedin ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.