Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 3. juuni 2015. aasta otsus – Bedin versus komisjon

(kohtuasi F-128/14)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarmeede – Distsiplinaarnõukogu ja ametisse nimetava asutuse vastavad ülesanded ja volitused – Etteheidetavate faktiliste asjaolude tõelevastavuse kontrollimine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Ehrbar)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristusena kõrgemasse palgajärku tõusmise edasilükkamine.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta L. Bedini kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 34, 2.2.2015, lk 51.