Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 3.6.2015 – Bedin v. komissio

(Asia F-128/14)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamus – Kurinpitolautakunnan ja vastaavasti nimittävän viranomaisen rooli ja toimivalta – Sen arviointi, ovatko väitetyt teot todella tapahtuneet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Ehrbar)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla kantajan ikälisien kertyminen keskeytettiin kurinpidollisena seuraamuksena 12 kuukaudeksi, kumoaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Luc Bedin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 34, 2.2.2015, s. 51.