Language of document :

Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 3 juni 2015 – Bedin mot kommissionen

(Mål F-128/14)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Disciplinärt förfarande – Disciplinåtgärd – Disciplinnämndens och tillsättningsmyndighetens respektive funktioner och befogenheter – Bedömning av huruvida anklagelserna är styrkta)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Ehrbar)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut om disciplinåtgärd mot sökanden i form av uppskjuten placering i högre löneklass under 12 månader.

Domslut

Talan ogillas.

Luc Bedin ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.

____________

____________

(1 ) EUT C 34, 2.2.2015, s. 51.