Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 3 юни 2015 г. — Gross/ ЕСВД

(Дело F-78/14)1

(Публична служба — Персонал на ЕСВД — Длъжностни лица — Повишаване — Членове 43 и 45, параграф 1 от Статута — Съпоставяне на заслугите на всички подлежащи на повишаване длъжностни лица — Длъжностни лица, предложени от службите на ЕСВД и длъжностни лица, които не са предложени — Съобразяване с всички атестационни доклади — Изключително буквални преценки)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Philipp Oliver Gross (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas и J.-N. Louis, avocats, впоследствие J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) (представители: S. Marquardt и M. Silva)

ПредметИскане за отмяна на решенията жалбоподателите да не бъдат повишени в следващата степен в процедурата по повишаване за 2013 г. на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).ДиспозитивОтменя решението на органа по назначаването на Европейската служба за външна дейност от 9 октомври 2013 г., с което се определя списъкът на повишените длъжностни лица в процедурата по повишаване за 2013 година, доколкото името на г-н Gross не фигурира в него.Европейската служба за външна дейност понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от г-н M. Gross.