Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 3. juuni 2015. aasta otsus – Gross versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi F-78/14)1

(Avalik teenistus – Euroopa välisteenistuse personal – Ametnikud – Edutamine – Personalieeskirjade artikkel 43 ja artikli 45 lõige 1 – Kõigi edutatavate ametnike teenete võrdlev hindamine – Euroopa välisteenistuse talituste poolt esitatud ja esitamata jäetud ametnikud – Hindamisaruannete arvessevõtmine – Üksnes sõnalised hinnangud)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Philipp Oliver Gross (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquardt ja M. Silva)

Ese

Nõue tühistada otsused jätta hagejad Euroopa välisteenistuses toimunud 2013. aasta edutamise raames järgmisele palgaastmele edutamata.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa välisteenistuse ametisse nimetava asutuse 9. oktoobri 2013. aasta otsus , millega koostati 2013. aasta edutamise raames edutatud ametnike nimekiri, osas, milles P. O. Grossi selles nimekirjas ei ole.

Jätta Euroopa Välisteenistuse kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja P. O. Grossi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 388, 3.11.2014, lk 31.