Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 3 juni 2015 – Gross / EDEO

(Zaak F-78/14)1

(Openbare dienst – Personeel van EDEO – Ambtenaren – Bevordering – Artikelen 43 en 45, lid 1, van het Statuut – Vergelijking van verdiensten van alle voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren – Al dan niet door de diensten van EDEO voorgedragen ambtenaren – Inaanmerkingneming van de beoordelingsrapporten – Uitsluitend in woorden uitgedrukte beoordelingen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Philipp Oliver Gross (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas en J.-N. Louis, advocaten, vervolgens J.-N. Louis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: S. Marquardt en M. Silva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2013 van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) niet naar de volgende rang te bevorderen

Dictum

Het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van de Europese Dienst voor extern optreden van 9 oktober 2013 tot opstelling van de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2013 zijn bevorderd, wordt nietig verklaard voor zover de naam van Gross daarop niet voorkomt.

De Europese Dienst voor extern optreden zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Gross.

____________

____________

1     PB C 388 van 3.11.2014, blz. 31.