Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 3 iunie 2015 - Gross/SEAE

(Cauza F-78/14)1

(Funcție publică — Personalul SEAE — Funcționari — Promovare — Articolul 43 și articolul 45 alineatul (1) din statut — Analiză comparativă a meritelor ansamblului funcționarilor promovabili — Funcționari propuși de serviciile SEAE și funcționari care nu au fost propuși — Luare în considerare a rapoartelor de notare — Aprecieri exclusiv literale)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas și J.-N. Louis, avocați, ulterior J.-N. Louis, avocat)

Pârât: Serviciul European de Acțiune Externă (reprezentanți: S. Marquardt și M. Silva, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu îl promova pe reclamant la gradul următor în cadrul exercițiul de promovare 2013 al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE)DispozitivulAnulează decizia autorității împuternicite să facă numiri a Serviciului European de Acțiune Externă din 9 octombrie 2013 de stabilire a listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiului de promovare 2013, în măsura în care numele domnului Gross nu figurează pe aceasta.Obligă Serviciul European de Acțiune Externă la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Gross.