Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 3. júna 2015 – Gross/ESVČ

(vec F-78/14)1

(Verejná služba – Zamestnanci ESVČ – Úradníci – Povýšenie – Článok 43 a článok 45 ods. 1 štatútu – Porovnávacie hodnotenie zásluh všetkých úradníkov, ktorí majú byť povýšení – Úradníci navrhnutí útvarmi ESVČ a nenavrhnutí úradníci – Zohľadnenie hodnotiacich správ – Výlučne slovné posúdenia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Philipp Oliver Gross (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti, neskôr J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a M. Silva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí o nepovýšení žalobcov do ďalšej platovej triedy v rámci povyšovania za rok 2013 Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)Výrok rozsudku1.    Rozhodnutie menovacieho výboru Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 9. októbra 2013, ktorým sa stanovuje zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovania za rok 2013, sa zrušuje v rozsahu, v akom sa v ňom neuvádza meno pána Grossa.2.    Európska služba pre vonkajšiu činnosť znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Gross.