Language of document :

Rettens dom af 5. maj 2015 – Skype mod KHIM – Sky og Sky IP International (SKYPE)

(Sag T-183/13) 1

(EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-ordmærket SKYPE – det ældre EF-ordmærke SKY – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Skype Ultd (Dublin, Irland) (først ved solicitor I. Fowler, advokat J. Schmitt og QC J. Mellor, derefter ved solicitors A. Carboni og M. Browne)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Bullock og N. Bambara, som befuldmægtigede)

De andre parter i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenienter ved Retten: Sky plc, tidligere British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Det Forenede Kongerige) og Sky IP International Ltd (Isleworth) (ved solicitor R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter og barrister T. Moody-Stuart, derefter ved solicitor R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart og J. Curry,)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 30. januar 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2398/2010-4) vedrørende en indsigelsessag mellem på den ene side British Sky Broadcasting Group plc og Sky IP International Ltd og på den anden side Skype Ultd.

Konklusion

1)    Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)    Skype Ultd bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er blevet afholdt af Harmoniseringskontoret, Sky plc og Sky IP International Ltd.

____________

____________

1 EUT C 171 af 15.6.2013.