Language of document :

Arrest van het Gerecht van 5 mei 2015 – Skype/BHIM – Sky en Sky IP International (SKYPE)

(Zaak T-183/13)1

[„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SKYPE – Ouder gemeenschapswoordmerk SKY – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Skype Ultd (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, advocaat, en J. Mellor, QC, vervolgens A. Carboni en M. Browne, solicitors)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: P. Bullock en N. Bambara, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Sky plc, voorheen British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Verenigd Koninkrijk) en Sky IP International Ltd (Isleworth) (vertegenwoordigers: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, en T. Moody-Stuart, barrister, vervolgens R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart en J. Curry, solicitor)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 30 januari 2013 (zaak R 2398/2010-4) inzake een oppositieprocedure tussen British Sky Broadcasting Group plc en Sky IP International Ltd enerzijds en Skype Ultd anderzijds

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Skype Ultd zal haar eigen kosten dragen, alsook die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), van Sky plc en van Sky IP International Ltd.

____________

____________

1     PB C 171 van 15.6.2013.