Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 5. května 2015 – Skype v. OHIM – Sky a Sky IP International (SKYPE)

(Věc T-184/13)1

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství SKYPE – Starší slovní ochranná známka Společenství SKY – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Skype Ultd (Dublin, Irsko) (zástupci: původně I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, advokát, a J. Mellor, QC, poté A. Carboni a M. Browne, solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Bullock a N. Bambara, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Sky plc, dříve British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Spojené království); a Sky IP International Ltd (Isleworth) (zástupci: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, a T. Moody-Stuart, barrister, poté R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart a J. Curry, solicitor)Předmět věciŽaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. ledna 2013 (věc R 121/2011-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi British Sky Broadcasting Group plc a Sky IP International Ltd na jedné straně a společností Skype Ultd, na straně druhé.VýrokŽaloba se zamítá.Společnost Skype Ultd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a společnostmi Sky plc a Sky IP Intern

ational Ltd.