Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2015 – Skype v. SMHV Sky ja Sky IP International (SKYPE)

(Asia T-184/13)1

(Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin SKYPE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SKY – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Skype Ultd (Dublin, Irlanti) (edustajat: aluksi solicitor I. Fowler, asianajaja J. Schmitt ja J. Mellor, QC, sitten solicitor A. Carboni ja solicitor M. Browne)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: P. Bullock ja N. Bambara)

Vastapuolet SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulijat unionin yleisessä tuomioistuimessa: Sky plc, aiemmin British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Sky IP International Ltd (Isleworth) (edustajat: aluksi solicitor R. Guthrie, solicitor D. Rose, solicitor V. Baxter ja barrister T. Moody-Stuart, sitten R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart ja solicitor J. Curry)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.1.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 121/2011-4), joka koskee yhtäältä British Sky Broadcasting Group plc:n ja Sky IP International Ltd:n sekä toisaalta Skype Ultd:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Skype Ultd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), Sky plc:n ja Sky IP International Ltd:n oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1     EUVL C 171, 15.6.2013.