Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2015 – Skype/OAPI – Sky și Sky IP International (SKYPE)

(Cauza T-184/13)1

[„Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SKYPE – Marca comunitară verbală anterioară SKY – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Skype Ultd (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: inițial I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avocat, și J. Mellor, QC, ulterior A. Carboni și M. Browne, solicitors)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: P. Bullock și N. Bambara, agenți)

Celelalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, interveniente la Tribunal: Sky plc, fostă British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regatul Unit) și Sky IP International Ltd (Isleworth) (reprezentanți: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, și T. Moody-Stuart, barrister, ulterior R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart și J. Curry, solicitor)ObiectulAcțiune formulată împotriva deciziei Camerei de patra de recurs a OAPI din 30 ianuarie 2013 (cauza R 121/2011-4) privind o procedură de opoziție între British Sky Broadcasting Group plc și Sky IP International Ltd, pe de o parte, și Skype Ultd, pe de altă parte.DispozitivulRespinge acțiunea.Skype Ultd suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), de Sky plc și de Sky IP International Ltd.