Language of document : ECLI:EU:F:2014:265

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑103/13

DE

prieš

Europos vaistų agentūrą (EMA)

„Viešoji tarnyba – EMA laikinasis tarnautojas – Vertinimo ataskaita – Prašymas panaikinti – Pareiga motyvuoti – Akivaizdi vertinimo klaida – Procedūrinių taisyklių pažeidimas – Nebuvimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo DE iš esmės prašo panaikinti jo vertinimo ataskaitą už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. iki 2012 m. rugsėjo 15 d. (toliau – 2010/2012 m. vertinimo ataskaita).

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. DE padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos vaistų agentūros patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Laikinojo tarnautojo po tarnybos pabaigos pareikštas ieškinys dėl vertinimo ataskaitos panaikinimo – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį išlikimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Už ankstesnį vertinimą blogesnis vertinimas – Pareiga motyvuoti – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

1.      Tam, kad ieškovas galėtų palaikyti ieškinį dėl administracijos sprendimo panaikinimo, jis turi išsaugoti atsiradusį ir esamą asmeninį suinteresuotumą šio sprendimo panaikinimu net ir po to, kai minėtas ieškinys buvo pareikštas.

Dėl ieškovo suinteresuotumo prašyti panaikinti ginčijamą vertinimo ataskaitą pažymėtina, kad būtina įvertinti, ar jis įrodė ypatingą aplinkybę, pateisinančią asmeninį ir esamą suinteresuotumą panaikinimu net galutinai nutraukus tarnybą.

Kai ieškinyje dėl vertinimo ataskaitos panaikinimo laikinasis tarnautojas nurodo, kad atsakovė nusprendė nepratęsti jo sutarties, remdamasi, be kita ko, ginčijama vertinimo ataskaita, ir kad jis kreipėsi į Tarnautojų teismą su ieškiniu dėl šio sprendimo, tai, kad ieškovo darbo sutartis pasibaigė, savaime nepanaikina ginčijamos vertinimo ataskaitos svarbos, todėl ieškovas nepraranda suinteresuotumo pareikšti ieškinį siekdamas nuginčyti šią ataskaitą.

(žr. 25–28 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Nutarties N / Komisija, T‑97/94, EU:T:1998:270, 26 punktas; Sprendimo Dionyssopoulou / Taryba, T‑105/03, EU:T:2005:189, 20 punktas ir Nutarties Marcuccio / Komisija, T‑46/08 P, EU:T:2009:362, 50 punktas ir nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Solberg / OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, 16 punktas.

2.      Administracija privalo motyvuoti bet kurią vertinimo ataskaitą pakankamai ir išsamiai ir suinteresuotajam asmeniui suteikti galimybę pateikti pastabas dėl šios motyvacijos; šių reikalavimų laikymasis yra dar svarbesnis, kai vertinimas yra blogesnis negu ankstesnis vertinimas.

(žr. 38 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Ferrer de Moncada / Komisija, T‑16/03, EU:T:2004:283, 53 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Nastvogel / Taryba, F‑4/10, EU:F:2011:134, 58 punktas ir nurodyta teismo praktika.