Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE (első tanács)

2014. november 18.

F‑59/09. RENV. sz. ügy

Carlo De Nicola

kontra

Európai Beruházási Bank (EBB)

„Közszolgálat – Hatályon kívül helyezést követően visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé – Az EBB személyi állománya – Éves értékelés – Belső szabályzat – Jogorvoslati eljárás – Meghallgatáshoz való jog – Fellebbviteli bizottság általi jogsértés – A fellebbviteli bizottság határozatának jogellenessége – Lelki zaklatás – Kártérítési kérelmek okafogyottsága”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amely alapján C. De Nicola lényegében azt kérte, hogy a Közszolgálati Törvényszék először is semmisítse meg az Európai Beruházási Bank (EBB) felvételi bizottságának 2008. november 14‑i határozatát, másodszor semmisítse meg a 2008. április 29‑i előléptetési határozatokat és az ugyanazon a napon hozott, az előléptetését mellőző határozatot, harmadszor semmisítse meg a 2007‑es évre vonatkozó értékelő jelentését, negyedszer állapítsa meg azt a tényt, hogy lelki zaklatás érte, ötödször kötelezze az EBB‑t e magatartás abbahagyására, és a felperes által e zaklatás miatt állítólag elszenvedett károk megtérítésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank fellebbviteli bizottságának 2008. november 14‑i határozatát. A Közszolgálati Törvényszék megállapítja, hogy nem szükséges határozni a lelki zaklatás miatt állítólagosan elszenvedett károk megtérítésére irányuló kérelmekről. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék az Európai Beruházási Bankot kötelezi saját költségei, valamint az F‑59/09., T‑264/11. P. és F‑59/09. RENV. sz. ügyben C. de Nicola részéről felmerült költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Értékelés – Értékelő jelentés – A Bank fellebbviteli bizottsága előtt történő vitatás – A hatáskör hiányát az érintett meghallgatása nélkül megállapító bizottsági döntés – A védelemhez való jog megsértése

2.      Tisztviselői kereset – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Kártérítési kereset – Két különböző kereset keretében előterjesztett, azonos tényálláson alapuló kártérítési kérelmek – Előnyben részesítés – A megfelelő igazságszolgáltatás elve – Okafogyottság

1.      Az Európai Beruházási Bank személyi állománya tagjának az őt érintő éves értékelés eredményeivel szembeni keresete keretében az Európai Beruházási Bank fellebbviteli bizottsága a 2007. évi teljesítményértékelésről szóló közlemény A. mellékletének 20. pontja alapján csak kivételes esetekben állapíthatja meg a hatáskörének hiányát, és ezt a tényt – a hatáskör hiányát megalapozó indokok megjelölésével – közölnie kell a felekkel, különösen akkor, ha ezt a helyzetet valamely félnek az eljárás során tanúsított magatartása okozta, tiszteletben tartva, ugyanezen melléklet 10. pontjának megfelelően, az egyes felek meghallgatáshoz való jogát.

Így amennyiben az érintett a fellebbviteli bizottság előtt nem áll el a keresetétől, a hatáskör hiányának a fellebbviteli bizottság általi – az A. melléklet 10. és 20. pontjának be nem tartásával történő – megállapítása az érintettől megvon egy felülvizsgálati fórumot, ami a természeténél fogva megfosztja attól a jogától, hogy őt az általa felhozott különböző jogalapok tekintetében meghallgassák.

(lásd az 51., 53. és 54. pontot)

Hivatkozás:

Törvényszék: De Nicola kontra EBB ítélet, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, 44. pont.

2.      Ha az ugyanazon felperes által ugyanazon alperes ellen irányuló két különálló kereset keretében előterjesztett két kártérítési kérelem alapját képező ugyanazon tényállásra vonatkozó adatok, valamint ténybeli és jogi állítások az egyik keresetben – mindkét fél tekintetében – részletesebbek, és jobban alá vannak támasztva érvekkel, ebből az következik, hogy az uniós bíróság az említett ügy alapján jobban megismerheti és értékelheti a kártérítési kérelem alapját képező tényállást. Következésképpen ezen ügy keretében jobban biztosítható a megfelelő igazságszolgáltatás és a hatékony bírói jogvédelem. Így a másik ügy keretében a kártérítési kérelemről nem kell határozni.

(lásd a 68., 70. és 71. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: De Nicola kontra EBB ítélet, F‑52/11, EU:F:2014:243.