Language of document : ECLI:EU:F:2015:26

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetího senátu)

26. března 2015

Věc F‑32/14

DO

v.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

„Veřejná služba – Zaměstnanci ESMA – Dočasný zaměstnanec – Neprodloužení smlouvy – Hodnotící posudek – Opožděné vypracování hodnotícího posudku – Nesoudržnost obecných a specifických posouzení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, kterou se DO domáhá, aby Tribunál zrušil rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry (ESMA) ze dne 13. srpna 2013 neprodloužit její smlouvu dočasného zaměstnance, která skončila dne 15. února 2014, jakož i jejích hodnotících posudků za roky 2011 a 2012, a aby uložil (ESMA) náhradu morální újmy, kterou žalobkyně utrpěla.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. DO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

Shrnutí

Úředníci – Hodnocení – Hodnotící posudek – Soudní přezkum – Meze

(Služební řád, článek 43)

S výjimkou případů nesprávných skutkových zjištění, zjevně nesprávných posouzení nebo zneužití pravomoci unijnímu soudu nepřísluší, aby přezkoumával opodstatněnost posouzení, které administrativa přijala ohledně odborné způsobilosti úředníka, když toto posouzení obsahuje komplexní hodnotící posudky, které ze své povahy nemohou být předmětem objektivního ověření.

Soudu pro veřejnou službu zejména nepřísluší nahrazovat posouzení provedené osobami pověřenými hodnotit práci posuzované osoby svým posouzením, jelikož administrativa disponuje při hodnocení práce svých úředníků širokým prostorem pro uvážení.

(viz bod 64)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudek Cwik v. Komise, T‑96/04, EU:T:2005:376, bod 41 a citovaná judikatura

Soud pro veřejnou službu: rozsudek Nastvogel v. Rada, F‑4/10, EU:F:2011:134, bod 32