Language of document : ECLI:EU:F:2015:26

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2015. március 26.

F‑32/14. sz. ügy

DO

kontra

Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

„Közszolgálat – Az ESMA személyi állománya – Ideiglenes alkalmazott – Szerződés meghosszabbításának elmaradása – Értékelő jelentés – Az értékelő jelentés késedelmes elkészítése – Az általános és az egyedi értékelések közötti következetlenség”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben DO azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék egyrészt semmisítse meg a 2014. február 15‑én lejáró ideiglenes alkalmazotti szerződése meg nem hosszabbításáról szóló, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által 2013. augusztus 13‑án hozott határozatot, valamint a 2011. és 2012. évre vonatkozó értékelő jelentéseit, másrészt kötelezze az ESMA‑t az őt ért nem vagyoni kár megtérítésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. DO maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Értékpapír-piaci Hatóság részéről felmerült költségeket is.

Összefoglaló

Tisztviselők – Értékelés – Értékelő jelentés – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

Az uniós bíróságnak a ténybeli tévedés, a nyilvánvaló értékelési hiba és a hatáskörrel való visszaélés esetein kívül nem feladata, hogy felülvizsgálja az adminisztráció által az értékelő jelentésben a tisztviselő szakmai képességeire vonatkozóan kialakított értékelés megalapozottságát, ha ezen értékelés olyan összetett értékítéleteket tartalmaz, amelyek természetüknél fogva nem képezhetik objektív vizsgálat tárgyát.

A Közszolgálati Törvényszéknek különösen nem feladata, hogy az érintett személy értékelésével megbízott személyek helyett elvégezze az értékelt személy munkájának értékelését, az adminisztráció ugyanis széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a tisztviselői munkájának értékelésére vonatkozóan.

(lásd a 64. pontot)

Hivatkozás:

Elsőfokú Bíróság: Cwik kontra Bizottság ítélet, T‑96/04, EU:T:2005:376, 41. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

Közszolgálati Törvényszék: Nastvogel kontra Tanács ítélet, F‑4/10, EU:F:2011:134, 32. pont.