Language of document : ECLI:EU:F:2015:26

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2015 m. kovo 26 d.

Byla F‑32/14

DO

prieš

Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (ESMA)

„Viešoji tarnyba – ESMA personalas – Laikinasis tarnautojas – Sutarties nepratęsimas – Vertinimo ataskaita – Pavėluotas vertinimo ataskaitos parengimas – Bendro ir specifinio vertinimo neatitikimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pateiktas ieškinys, kuriuo DO prašo, pirma, panaikinti 2013 m. rugpjūčio 13 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) sprendimą nepratęsti jos laikinojo tarnautojo sutarties, kuri turėjo baigtis 2014 m. vasario 15 d., ir jos 2011 ir 2012 m. vertinimo ataskaitas ir, antra, priteisti iš ESMA sumokėti jos patirtos neturtinės žalos atlyginimą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. DO padengia savo išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Teisminė kontrolė – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

Išskyrus atvejus, kai buvo neteisingai nustatytos faktinės aplinkybės, padaryta akivaizdžių vertinimo klaidų arba piktnaudžiauta įgaliojimais, Sąjungos teismas negali tikrinti administracijos atlikto pareigūno profesinių gebėjimų vertinimo pagrįstumo, jeigu jame yra kompleksinių kokybinių vertinimų, kurių dėl jų pobūdžio negalima objektyviai patikrinti.

Tarnautojų teismas negali pakeisti įpareigotų vertinti vertinamo asmens darbą asmenų pateikto vertinimo savuoju, nes administracija turi labai didelę diskreciją vertinti savo pareigūnų darbą.

(žr. 64 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Cwik / Komisija, T‑96/04, EU:T:2005:376, 41 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Nastvogel /Taryba, F‑4/10, EU:F:2011:134, 32 punktas.