Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.5.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Krefeld – Saksa) – Jaouad El Majdoub v. CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(Asia C-322/14)1

(Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 23 artikla – Oikeuspaikkalauseke – Muotomääräykset – Sähköisin keinoin tapahtunut viestintä, josta jää pysyvä tallenne sopimuksesta – Käsite – Myyntisopimuksen yleiset sopimusehdot, joihin voi tutustua ja jotka voidaan tulostaa sellaisen linkin kautta, jonka avulla ne aukeavat uudessa ikkunassa – Niin sanottu click-wrapping)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Krefeld

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Jaouad El Majdoub

Vastaaja: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 23 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen sähköisesti tehdyn myyntisopimuksen yleisten sopimusehtojen, joihin sisältyy oikeuspaikkalauseke, hyväksyminen ns. click-wrapping-tekniikalla on tässä säännöksessä tarkoitettua sähköisin keinoin tapahtunutta viestintää, josta jää pysyvä tallenne sopimuksesta, kun tämä tekniikka mahdollistaa sopimusehtojen tekstin tulostamisen ja tallentamisen ennen sopimuksen tekemistä.

____________

____________

1 EUVL C 315, 15.9.2014.