Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 mai 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Krefeld - Germania) - Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(Cauza C-322/14)1

[Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Articolul 23 – Convenție atributivă de competență – Condiţii de formă – Comunicare sub formă electronică ce permite consemnarea durabilă a convenției – Noţiune – Condiții generale de vânzare care pot fi consultate și imprimate prin accesarea unui link ce permite afișarea acestora într-o nouă fereastră – Tehnica de acceptare prin „click”]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Krefeld

Părțile din procedura principală

Reclamant: Jaouad El Majdoub

Pârâtă: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Dispozitivul

Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că tehnica de acceptare prin „click” a condițiilor generale ale unui contract de vânzare, precum cel în discuție în litigiul principal, încheiat pe cale electronică, care conține o convenție atributivă de competență, constituie o comunicare sub formă electronică ce permite consemnarea durabilă a convenției, în sensul acestei dispoziții, atunci când această tehnică asigură posibilitatea imprimării și a salvării textului acestora înaintea încheierii contractului.