Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Krefeld - Nemčija) – Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(Zadeva C-322/14)1

(Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Člen 23 –Sporazum o pristojnosti – Zahteve obličnosti – Komunikacija po elektronskih medijih, ki zagotavlja trajen zapis sporazuma – Pojem – Splošni pogoji prodaje, ki so na voljo na povezavi, ki omogoča njihov prikaz v novem oknu, in ki se jih lahko natisne – Sprejetje s ‚klikom‘‘)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Krefeld

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Jaouad El Majdoub

Tožena stranka: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbHIzrekČlen 23(2) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da pri prodajni pogodbi, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki je sklenjena po elektronskih medijih, sprejetje splošnih pogojev, ki vsebujejo sporazuma o pristojnosti, s „klikom“, pomeni komunikacijo po elektronskih medijih, ki zagotavlja trajen zapis sporazuma, v smislu te določbe, če je pri tem pred sklenitvijo pog

odbe m

ogoče natisniti ali shraniti njihovo besedilo.