Language of document :

Üldkohtu 20. mai 2015. aasta otsus – Timab Industries ja CFPR versus komisjon

(kohtuasi T-456/10) 1

(Konkurents – Kartellid – Loomasöödas kasutatavate fosfaatide Euroopa turg – ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus – Müügikoguste omistamine, hindade kooskõlastamine ja tundliku kaubandusteabe vahetamine – Hagejate loobumine kokkuleppemenetlusest – Trahvid – Põhjendamiskohustus – Rikkumise raskus ja kestus – Koostöö – Kokkuleppemenetluse ajal avaldatud võimalik trahvivahemiku kohaldamata jätmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Timab Industries (Dinard, Prantsusmaa), Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid N. Lenoir ja M. Truffier)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Giolito, B. Mongin ja F. Ronkes Agerbeek)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 20. juuli 2010. aasta otsus C (2010) 5001 final [ELTL] artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/38866 – Loomasöödas kasutatavad fosfaadid) ning teise võimalusena nõue vähendada hagejatele selle otsusega määratud trahvi summat.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja äriühingutelt Timab Industries ja Cie financière et de participations Roullier (CFPR).

____________

____________

1     ELT C 346, 18.12.2010.