Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.5.2015 – Timab Industries ja CFPR v. komissio

(Asia T-456/10)1

(Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Euroopan rehufosfaattimarkkinat – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen – Myyntikiintiöiden jakaminen, hintojen ja myyntiehtojen koordinointi sekä arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen – Kantajien vetäytyminen sovintomenettelystä – Sakot – Perusteluvelvollisuus – Kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuus ja kesto – Yhteistyö – Sovintomenettelyssä ilmoitetun sakkojen vaihteluvälin soveltamatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Timab Industries (Dinard, Ranska) ja Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Ranska) (edustajat: asianajajat N. Lenoir ja M. Truffier)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Giolito, B. Mongin ja F. Ronkes Agerbeek)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse vaatimuksesta kumota SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamista koskevassa menettelyssä 20.7.2010 tehty komission päätös K(2010) 5001 lopullinen (asia COMP/38.886 – Rehufosfaatit) sekä toissijaisesti vaatimuksesta alentaa kantajille mainitussa päätöksessä määrätyn sakon määrää.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Timab Industries ja Cie financière et de participations Roullier (CFPR) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 346, 18.12.2010.