Language of document :

Arrest van het Gerecht van 20 mei 2015 – Timab Industries en CFPR/Commissie

(Zaak T-456/10)1

(„Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt van fosfaten voor diervoeder – Besluit houdende vaststelling van een inbreuk op artikel 101 VWEU – Toewijzing van verkoopquota, coördinatie van prijzen en verkoopvoorwaarden alsook uitwisseling van gevoelige commerciële informatie – Afbreking door verzoeksters van de schikkingsprocedure – Geldboeten – Motiveringsplicht – Zwaarte en duur van de inbreuk – Medewerking – Geen toepassing van de in de schikkingsprocedure meegedeelde waarschijnlijke boetebandbreedte”)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Timab Industries (Dinard, Frankrijk); en Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Frankrijk) (vertegenwoordigers: N. Lenoir en M. Truffier, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Giolito, B. Mongin en F. Ronkes Agerbeek, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van besluit C (2010) 5001 definitief van de Commissie van 20 juli 2010 inzake een procedure op grond van artikel 101 [VWEU] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/38.866 – Fosfaten voor diervoeder) en, subsidiair, verzoek tot verlaging van het bij dat besluit aan verzoeksters opgelegde boetebedrag

Dictum

1)    Het beroep wordt verworpen.

2)    Timab Industries en Cie financière et de participations Roullier (CFPR) worden verwezen in de kosten.

____________

____________

1     PB C 346 van 18.12.2010.