Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 20 mai 2015 - Timab Industries și CFPR/Comisia

(Cauza T-456/10)1

(„Concurență – Înțelegeri – Piața europeană a fosfaților pentru hrana animalelor – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE – Atribuire a unor cote de vânzare, coordonare a prețurilor și a condițiilor de vânzare și schimb de informații comerciale sensibile – Retragere a reclamantelor din procedura de tranzacționare – Amenzi – Obligația de motivare – Gravitatea și durata încălcării – Cooperare – Neaplicare a amenzilor în limitele probabile comunicate în cursul procedurii de tranzacționare”)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: Timab Industries (Dinard, Franța) și Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Franța) (reprezentanți: N. Lenoir și M. Truffier, avocați)Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Giolito, B. Mongin și F. Ronkes Agerbeek, agenți)ObiectulCerere de anulare a Deciziei C(2010) 5001 final a Comisiei din 20 iulie 2010 privind o procedură de aplicare a articolului 101 [TFUE] și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/38866 – Fosfați pentru hrana animalelor), precum și, cu titlu subsidiar, o cerere de reducere a cuantumului amenzii aplicate reclamantelor prin decizia menționată.DispozitivulRespinge acțiunea.Obligă Timab Industrie

s și Cie financière et de participations Roullier (CFPR) la plata cheltuielilor de judecată.

____________

____________

1     

JO C 346,