Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 20. maja 2015 – Timab Industries in CFPR proti Komisiji

(Zadeva T-456/10)1

(Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Evropski trg fosfatov za krmo – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Dodelitev prodajnih kvot, usklajevanje prodajnih cen in prodajnih pogojev ter izmenjava občutljivih poslovnih podatkov – Umik tožečih strank iz postopka poravnave – Globe – Obveznost obrazložitve – Teža in trajanje kršitve – Sodelovanje – Neuporaba razpona verjetnih glob, sporočenih v postopku poravnave)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Timab Industries (Dinard, Francija); in Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francija) (zastopnika: N. Lenoir in M. Truffier, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Giolito, B. Mongin in F. Ronkes Agerbeek, zastopniki)PredmetPredlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2010) 5001 final z dne 20. julija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 [PDEU] in člena 53 Sporazuma EGS (zadeva COMP/38866 – Fosfati za krmo), in podredno, predlog za znižanje globe, ki je bila s tem sklepom naložena tožečima strankamaIzrekTožba se zavrne.Družbama Timab Industries ter Cie financière et de participations Roullier (CFPR) se naloži plačilo stroškov.