Language of document :

Tribunalens dom av den 20 maj 2015 – Timab Industries och CFPR mot kommissionen

(Mål T-456/10)(1 )

(Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Europeiska marknaden för fosfater för djurfoder – Beslut i vilket det fastställts att artikel 101 FEUF har åsidosatts – Tilldelning av försäljningskvoter, samordning av priser och försäljningsvillkor samt utbyte av känslig affärsinformation – Sökandena har dragit sig ur förlikningsförfarandet – Böter – Motiveringsskyldighet – Överträdelsens allvar och varaktighet – Samarbete – Det sannolika bötesintervall som meddelats under förlikningsförfarandet har inte tillämpats)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Timab Industries (Dinard, Frankrike) och Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Frankrike) (ombud: advokaterna N. Lenoir och M. Truffier)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Giolito, B. Mongin och F. Ronkes Agerbeek)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2010) 5001 slutlig av den 20 juli 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/38866 – Fosfater för djurfoder) eller i andra hand nedsättning av de böter som ålagts sökandena genom detta beslut.

Domslut

Talan ogillas.

Timab Industries och Cie financière et de participations Roullier (CFPR) ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

____________

(1 ) EUT C 346, 18.12.2010.