Language of document : ECLI:EU:C:2014:2235

Predmet C‑549/13

Bundesdruckerei GmbH

protiv

Stadt Dortmund

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 56. UFEU‑a – Sloboda pružanja usluga – Ograničenja – Direktiva 96/71/EZ – Postupci za sklapanje ugovora o javnim uslugama – Nacionalni propis koji ponuditeljima i njihovim podizvoditeljima nameće obvezu isplate minimalne plaće osoblju koje pruža usluge koje su predmet ugovora o javnoj nabavi – Podizvoditelj sa sjedištem u drugoj državi članici“

Sažetak – Presuda Suda (deveto vijeće) od 18. rujna 2014.

1.        Prethodna pitanja – Pokretanje postupka pred Sudom – Nacionalni sud u smislu članka 267. UFEU‑a – Pojam – Žalbeno tijelo nadležno u području provedbe postupka javne nabave – Uključenost

(čl. 267. UFEU‑a)

2.        Sloboda pružanja usluga – Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga – Direktiva 96/71 – Područje primjene – Ponuditelj koji namjerava izvršiti ugovor o javnoj nabavi uz pomoć radnika zaposlenih kod podizvođača sa sjedištem u državi članici koja nije država članica javnog naručitelja – Radnici koji isključivo u državi porijekla podizvođača izvršavaju usluge koje su predmet ugovora – Isključenje

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 96/71, čl. 1. st. 3.)

3.        Sloboda pružanja usluga – Ograničenja – Postupci za provedbu javne nabave usluga – Ponuditelj koji namjerava izvršiti ugovor o javnoj nabavi isključivo uz pomoć radnika zaposlenih kod podizvođača sa sjedištem u državi članici koja nije država članica javnog naručitelja – Propis države članice javnog naručitelja kojim se tog podizvođača obvezuje na isplatu navedenim radnicima minimalne plaće utvrđene tim propisom – Nedopuštenost

(čl. 56. UFEU‑a)

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 21.‑23.)

2.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 25.‑27.)

3.        U situaciji u kojoj ponuditelj namjerava izvršiti ugovor o javnoj nabavi isključivo uz pomoć radnika zaposlenih kod podizvođača sa sjedištem u državi članici koja nije država članica javnog naručitelja, članak 56. UFEU‑a protivi se primjeni propisa države članice tog javnog naručitelja kojim se tog podizvođača obvezuje na isplatu navedenim radnicima minimalne plaće utvrđene tim propisom.

Naime, propisivanje nacionalnim propisom minimalne naknade ponuditeljevim podizvoditeljima sa sjedištem u državi članici koja nije država članica javnog naručitelja i u kojoj su niže minimalne plaće predstavlja dodatan gospodarski teret koji može zabraniti, ometati ili učiniti manje privlačnim pružanje njihovih usluga u državi članici domaćinu. Stoga takva mjera može predstavljati ograničenje u smislu članka 56. UFEU‑a.

(t. 30., 36. i izreka)