Language of document : ECLI:EU:C:2014:2187

Predmet C‑491/13

Mohamed Ali Ben Alaya

protiv

Bundesrepublik Deutschland

(zahtjev za prethodnu odluku,

koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Direktiva 2004/114/EZ – Članci 6., 7. i 12. – Uvjeti za prihvat državljana trećih zemalja u svrhu studija – Odbijanje prihvata osobe koja udovoljava uvjetima predviđenima navedenom direktivom – Diskrecijska ovlast nadležnih tijela“

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 10. rujna 2014.

Granična kontrola, azil i useljavanje – Politika useljavanja – Prihvat državljana trećih zemalja u svrhu studija, razmjene učenika, osposobljavanja bez naknade ili volonterstva –Direktiva 2004/114 – Pretpostavke – Odbijanje prihvata osobe koja udovoljava uvjetima predviđenima navedenom direktivom – Nedopuštenost – Diskrecijska ovlast nadležnih tijela (Direktiva Vijeća 2004/114, čl. 6., 7. i 12.)


Članak 12. Direktive 2004/114, o uvjetima prihvata državljana trećih zemalja u svrhu studija, razmjene učenika, osposobljavanja bez naknade ili volonterstva treba tumačiti u smislu da je dotična država članica obvezna na svoje državno područje prihvatiti državljanina treće zemlje koji na njemu želi boraviti dulje od tri mjeseca u svrhu studija jer taj državljanin udovoljava uvjetima za prihvat koje taksativno predviđaju članci 6. i 7. te direktive i jer se država protiv njega ne poziva ni na jedan od u direktivi izričito navedenih razloga koji opravdavaju odbijanje dozvole boravka.

Naime, diskrecijska ovlast koju direktiva priznaje državama članicama prilikom ispitivanja zahtjeva za prihvat odnosi se samo na uvjete predviđene u člancima 6. i 7. te direktive kao i, u tom kontekstu, na ocjenu relevantnih činjenica u cilju određivanja jesu li zadovoljeni uvjeti iz tih članaka i osobito postoje li razlozi koji se protive prihvatu državljana trećih zemalja, a koji se odnose na prijetnju općem interesu, javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju.

(t. 33., 36. i izreka)