Language of document : ECLI:EU:C:2014:2187

C‑491/13. sz. ügy

Mohamed Ali Ben Alaya

kontra

Bundesrepublik Deutschland

(a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – 2004/114/EK irányelv –6., 7. és 12. cikk – A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása céljából történő beutazásának feltételei – Olyan személy beutazásának megtagadása, aki megfelel az említett irányelv által előírt feltételeknek – Az illetékes hatóságok mérlegelési mozgástere”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2014. szeptember 10.

Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás – Bevándorlási politika – A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazása – 2004/114 irányelv– Feltételek – Olyan személy beutazásának megtagadása, aki megfelel az említett irányelv által előírt feltételeknek – Megengedhetetlenség – Az illetékes hatóságok mérlegelési mozgástere

(2004/114 tanácsi irányelv, 6. cikk, 7. cikk és 12. cikk)

A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló 2004/114 irányelv 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az érintett tagállam köteles a területére való beutazást engedélyezni a harmadik ország állampolgárságával rendelkező, és a területén tanulmányok folytatása céljából három hónapot meghaladó időtartamon át tartózkodni kívánó személynek abban az esetben, ha e személy megfelel az ezen irányelv 6. és 7. cikkében kimerítően meghatározott beutazási feltételeknek, és e tagállam e személlyel kapcsolatban nem hivatkozik az említett irányelvben kifejezetten felsorolt, a tartózkodási engedély megtagadását igazoló indokok valamelyikére.

Ugyanis az irányelv által a tagállamok számára a beutazási kérelmek vizsgálata során biztosított mérlegelési mozgástér kizárólag az irányelv 6. és 7. cikkében szereplő feltételekre, valamint ennek keretében a releváns tények értékelésére vonatkozik annak eldöntése érdekében, hogy az irányelv említett cikkeiben szereplő feltételek teljesültek‑e, valamint különösen annak eldöntése érdekében, hogy valamely, a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség tekintetében fennálló veszélyre vonatkozó indok a harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy beutazása ellen szól‑e.

(vö. 33., 36. pont és a rendelkező rész)