Language of document : ECLI:EU:C:2014:2187

Zadeva C‑491/13

Mohamed Ali Ben Alaya

proti

Bundesrepublik Deutschland

(predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin)

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Območje svobode, varnosti in pravice – Direktiva 2004/114/ES – Členi 6, 7 in 12 – Pogoji za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija – Zavrnitev sprejema osebe, ki izpolnjuje pogoje iz navedene direktive – Diskrecijska pravica pristojnih organov“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra 2014

Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Imigracijska politika – Sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela – Direktiva 2004/114 – Pogoji – Nesprejem osebe, ki izpolnjuje pogoje iz direktive – Nedopustnost – Diskrecijska pravica pristojnih organov

(Direktiva Sveta 2004/114, členi 6, 7 in 12)

Člen 12 Direktive 2004/114 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela je treba razlagati tako, da mora zadevna država članica na svoje ozemlje sprejeti državljana tretje države, ki želi za namene študija na njenem ozemlju prebivati več kot tri mesece, če ta državljan izpolnjuje taksativno določene pogoje za sprejem iz členov 6 in 7 te direktive ter se ta država članica ne sklicuje na enega od v tej direktivi taksativno naštetih razlogov, ki upravičujejo zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje.

Diskrecijska pravica, ki jo Direktiva priznava državam članicam pri obravnavi prošenj za sprejem, se namreč nanaša samo na pogoje iz členov 6 in 7 navedene direktive ter v tem okviru na oceno upoštevnih dejstev, da bi se ugotovilo, ali so pogoji iz navedenih členov izpolnjeni in zlasti ali obstajajo razlogi, ki pomenijo nevarnost za javni red, javno varnost ali javno zdravje in nasprotujejo sprejemu državljana tretje države.

(Glej točki 33 in 36 ter izrek.)