Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. června 2015 – EF v. ESVČ

(Věc F-65/14)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ESVČ – Úředníci – Povyšovací řízení za rok 2013 – Rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy AD 13 – Námitky žalobce proti seznamu úředníků navržených na povýšení – Článek 45 služebního řádu – Minimální doba dvou let setrvání v platové třídě – Výpočet doby dvou let – Datum rozhodnutí o povýšení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: EF (zástupkyně: L. Levi a N. Flandin, advokátky)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupci: S. Marquardt a M. Silva, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, jimiž bylo žalobci odmítnuto povýšení do platové třídy AD13 v rámci povyšovacího řízení za rok 2013, zatímco byl uveden v seznamu úředníků způsobilých k povýšení.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.EF ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou službou pro vnější činnost.

____________

1 Úř. věst. C 380, 27.10.2014, s. 26.