Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.6.2015 – EF v. EUH

(Asia F-65/14)1

(Henkilöstö – EUH:n henkilöstö – Virkamiehet – Vuoden 2013 ylennyskierros – Päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD 13 – Kantajan ylennetyiksi ehdolla olleista virkamiehistä laaditusta luettelosta esittämät väitteet – Henkilöstösääntöjen 45 artikla – Kahden vuoden vähimmäisvirkaikä palkkaluokassa – Kahden vuoden määräajan laskeminen – Ylennyspäätöksen päivämäärä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: EF (edustajat: asianajajat L. Levi ja N. Flandin)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamiehet: S. Marquardt ja M. Silva)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätökset, joilla kieltäydyttiin kantajan ylentämisestä palkkaluokkaan AD13 vuoden 2013 ylennyskierroksella vaikka hänen nimensä oli ylennyskelpoisista virkamiehistä laaditussa luettelossa.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

EF vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 380, 27.10.2014, s. 26.