Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 9. lipnja 2015. – EF protiv ESVD

(predmet F-65/14)1

„Javna služba – Osoblje ESVD-a –– Dužnosnici –– Postupak promaknuća 2013. – Odluka da se tužitelja ne promakne u razred AD 13 – Prigovor tužitelja na popis dužnosnika predloženih za promaknuće – Članak 45. Pravilnika o osoblju za dužnosnike –Najmanje dvije godine radnog staža u razredu – Izračun razdoblja od dvije godine – Datum odluke o promaknuću“

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: EF (zastupnici: L. Levi i N. Flandin, odvjetnici)Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (zastupnici: S. Marquardt i M. Silva, agenti)PredmetZahtjev za poništenje odluke o odbijanju promaknuća tužitelja u razred AD13 u okviru postupka promaknuća 2013. iako se tužitelj nalazio na popisu dužnosnika koji mogu biti promaknuti.Izreka presudeTužba se odbija.EF snosi vlastite troškove kao i troškove Europske službe za vanjsko djelovanje.

____________

1 SL C 380, 27. 10. 2014., str. 26.