Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. júna 2015 – EF/ESVČ

(vec F-65/14)1

(Verejná služba – Zamestnanci ESVČ – Úradníci – Povyšovanie za rok 2013 – Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 13 – Námietka žalobcu proti zoznamu úradníkov navrhnutých na povýšenie – Článok 45 štatútu – Najmenej dva odpracované roky v platovej triede – Počítanie dvojročnej lehoty – Dátum rozhodnutia o povýšení)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: EF (v zastúpení: L. Levi a N. Flandin, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a M. Silva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí o zamietnutí povýšenia žalobcu do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2013 napriek tomu, že bol uvedený na zozname úradníkov, ktorí môžu byť povýšeníVýrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.EF znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

____________

1 Ú. v. EÚ C 380, 27.10.2014, s. 26.