Language of document :

2015 m. birželio 25 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje EE / Komisija

(Byla F-55/14)1

(Viešoji tarnyba – Sutartininkas – Terminuotos sutarties galiojimo nepratęsimas – Reikalavimas panaikinti – Pratęsimo procedūra – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punktas – Teisė būti išklausytam – Pažeidimas – Reikalavimas atlyginti žalą – Neturtinė žala)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: EE, atstovaujama advokatų L. Levi ir A. Tymen

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir T. S. Bohr

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą nepratęsti ieškovės sutarties, kuri turėjo būti neterminuota.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Panaikinti Europos Komisijos sprendimą nepratęsti EE sutartininko sutarties, apie kurį žodžiu buvo pranešta 2013 m. spalio 14 d., kuris buvo patvirtintas 2013 m. spalio 31 d. raštu ir motyvuotas 2013 m. gruodžio 13 d. raštu.2.    Priteisti iš Europos Komisijos sumokėti EE 10 000 eurų sumą.3.    Europos Komisija padengia savo ir EE patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 421, 2014 11 24, p. 59.