Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 25 juni 2015 – EE mot kommissionen

(Mål F-55/14)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställd – Ett tidsbegränsat anställningsavtal har inte förnyats – Yrkande om ogiltigförklaring – Förfarande för förnyelse – Artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Rätten att yttra sig – Åsidosättande – Skadeståndsyrkande – Ideell skada)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: EE (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och T. S. Bohr)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte förnya sökandens anställningsavtal, vilket inte borde ha varit tidsbegränsat.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut att inte förnya EE:s anställningsavtal som kontraktsanställd, vilket meddelades muntligt den 14 oktober 2013, bekräftades i meddelandet av den 31 oktober 2013 och motiverades i meddelandet av den 13 december 2013, ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska till EE betala 10 000 euro.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta EE:s rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 421, 24.11.2014, s. 59.