Language of document :

Acțiune introdusă la 10 aprilie 2015 - Mabrouk/Consiliul

(Cauza T-175/15)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisia) (reprezentanți: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard și N. Boulay, avocați, S. Crosby, solicitor)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (PESC) 2015/157 a Consiliului (JO L 26, p. 29) de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (JO L 28, p. 62), în măsura în care acestea se aplică reclamantului, măsurile restrictive respective constând în înghețarea activelor în Uniunea Europeană; și

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă șase motive.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că, prin natura, fondul și durata sa, procedura împotriva reclamantului nu oferă Consiliului un temei suficient pentru decizia atacată.

Al doilea motiv, întemeiat pe incompatibilitatea actului atacat cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât a fost adoptat cu încălcarea principiului termenului rezonabil, în sensul acestui articol.Al treilea motiv, întemeiat pe realizarea cu succes de către Tunisia a tranziției la democrație, după cum a recunoscut, printre altele, chiar Consiliul, astfel încât actul atacat este lipsit de obiect și, prin urmare, nelegal.Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea prezumției de nevinovăție și pe o încălcare continuă a principiului bunei administrări, în contextul cărora actul atacat încalcă acest principiu și este nelegal.Al cincilea motiv, întemeiat pe o eroare vădită de apreciere constând în faptul că actul atacat a fost adoptat numai în legătură cu obiectivele politicii externe și de securitate a Consiliului, cu excluderea aspectelor penale ale problemei și, în special, a situației de fapt în cauză.Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptulu

i de proprietate al reclamantului.