Language of document :

Tožba, vložena 10. aprila 2015 – Mabrouk/Svet

(Zadeva T-175/15)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunizija) (zastopniki: J. R. Farthouat, J. P. Mignard in N. Boulay, odvetniki, S. Crosby, Solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi ničnost Sklepa Sveta (CFSP) 2015/157 (OJ 2015 L 26/29) o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (UL 2011, L 28/62) v delu, ki se nanaša na tožečo stranko, pri čemer se omejevalni ukrepi nanašajo na zamrznitev premoženja v EU; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje, da po naravi, vsebini in trajanju postopki proti tožeči stranki Svet ne dajejo zadostne podlage za izpodbijani akt.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je izpodbijani akt nezdružljiv s členom 47 Listine EU o temeljnih pravicah, ker je bil sprejet ob kršitvi načela razumnega roka v smislu člena 47. S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je Tunizija uspešno opravila prehod v demokracijo, kot je med drugim priznal Svet sam, tako da je izpodbijani akt brezpredmeten in s tem nezakonit. S četrtim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev domneve nedolžnosti in trajajoče kršitve načela dobrega upravljanja, in sicer je z izpodbijanim sklepom kršeno to načelo in je nezakonit.S petim tožbeni razlogom se zatrjuje očitna napaka pri presoji, ker je bil izpodbijani akt sprejet le s sklicevanjem na cilje zunanje in varnostne politike Sveta, ob izključitvi kaz

enskih vidikov in predvsem dejstev v zadevi.S šestim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev lastninske pravice tožeče stranke.