Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. června 2015 – Campanella v. Komise

(Věc F-64/14)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 361, 13. 10. 2014, s. 31.