Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. juni 2015 – Campanella mod Kommissionen

(Sag F-64/14) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 361 af 13.10.2014, s. 31.