Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 29.6.2015 – Campanella v. komissio

(Asia F-64/14)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 361, 13.10.2014, s. 31.