Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 29. lipnja 2015. – Campanella protiv Komisije

(predmet F-64/14)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 361, 13. 10. 2014., str. 31.