Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2015. június 29-i végzése – Campanella kontra Bizottság

(F-64/14. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 361., 2014.10.13., 31. o.