Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ Ġunju 2015 – Campanella vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-64/14) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 361, 13.10.2014, p. 31.