Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 iunie 2015 - Campanella/Comisia

(Cauza F-64/14)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 361, 13.10.2014, p. 31.