Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2015 – Campanella/Komisia

(vec F-64/14)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 361, 13.10.2014, s. 31.