Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. junija 2015 – Campanella/Komisija

(Zadeva F-64/14)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 361, 13.10.2014, str. 31.