Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 29 juni 2015 – Campanella mot kommissionen

(Mål F-64/14)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 361, 13.10.2014, s.31.